Wettelijk annuleringsrecht

 

Kennisgeving van annulering

 

Annuleringsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst zonder reden te annuleren binnen de 14 dagen. De annuleringstermijn verloopt na 14 dagen vanaf de dag dat u, of een derde partij (door u aangesteld en ander dan de koerier), de artikelen fysiek in ontvangst hebt genomen. Om het annuleringsrecht uit te voeren moet u ons op de hoogte brengen

PUMA Online Shop, Customer Service, Postfach 21 04 44, D-50530 Köln, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 30 21 78 22 60, e-mails: service@puma.com

over uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren en dit aan de hand van een duidelijke verklaring (dwz. een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken maar dit is geen verplichting. Om bij annulering tegemoet te komen aan de deadline is het voldoende om uw correspondentie aangaande het uitvoeringsrecht van annulering te verzenden voordat de annuleringstermijn is verlopen.

Gevolgen van annulering

Wanneer u deze overeenkomst annuleert zullen we al uw betalingen terugstorten, inclusief de bezorgkosten met uitzondering van de extra kosten afkomstig van het type levering anders dan de goedkoopste standaardlevering door ons aangeboden), zonder onnodig uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat u ons informeerde over de annulering van deze overeenkomst. Wij voeren de terugbetaling uit via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt bij de initiële transactie, behalve wanneer het met ons uitdrukkelijk is overeengekomen; u moet in geen geval kosten betalen als gevolg van een terugbetaling. Mogelijk wachten wij met de terugbetaling totdat we de artikelen hebben ontvangen of totdat u ons bewijs heeft geleverd over de teruggave van de artikelen, wanneer dit eerder is. U retourneert de artikelen naar of overhandigt ze aan

PUMA Online Shop
Eichenstrasse 10A / Tor 12
D-85445 Oberding, Duitsland

zonder onnodig uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat u ons informeerde over de annulering van deze overeenkomst. De deadline is gehaald wanneer u de artikelen heeft geretourneerd voordat de periode van 14 dagen werd overschreden. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de artikelen. Ubent slechts verantwoordelijk voor een waardevermindering van de artikelen wanneer dit het gevolg is handelingen die nadelig blijken voor de aard, de kenmerken en werking van de artikelen

***

 

Model annuleringsformulier

Aan:
PUMA Online Shop, Customer Service, Postfach 21 04 44, D-50530 Köln, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 30 21 78 22 60, e-mails: service@puma.com

Ik/wij (*) meld/melden hierbij dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst annule(e)r(en) voor de volgende artikelen/voor de levering van de volgende dienst:
- Besteld op (*) / Ontvangen op (*)
- Naam van de klant(en)
- Adres van klant(en)
- handtekening van klant(en) (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum

(*) Verwijder wat niet van toepassing is.